Eurydice Molomba Lumingu

Avocate

Advocate aan de balie van Brussel sinds 2018. Eurydice adviseert de cliënten van Lawtax bij vragen inzake indirecte- en lokale belastingen.

Zij is houder van een masterdiploma rechten (economisch- en sociaal recht – Vrije Universiteit Brussel, 2016), van een certificaat in het intellectueel eigendomsrecht (Katholieke Universiteit Leuven, 2017) alsook van een aanvullend masterdiploma in het fiscaal recht (Vrije Universiteit Brussel, 2019).

Vooraleer Eurydice toetrad tot de balie van Brussel, werkte ze als belastingconsulent bij een Big Four-bedrijf.

Ze vervoegde Lawtax in 2020.

Eurydice behandelt dossiers in het Frans, Nederlands en Engels.