François-Xavier Eeckhout

Advocaat - Partner

Expertise en bevoegdheden

  • Fiscaal recht
  • Handelsrecht

Advocaat aan de balie van Nijvel sinds 2007, François-Xavier adviseert zijn cliënten in het Belgisch en Internationaal (waarvan landen lid zijn van de OHADA) fiscaal recht, alsook het handelsrecht.

Met betrekking tot het fiscaal recht, bestaan zijn hoofdactiviteiten uit het geven van raad aan handelsvennootschappen en hun bedrijfsleiders, de fiscale planning (operationeel en erfopvolging), alsook het verlenen van bijstand van accountants in geschillen, administratieve en gerechtelijke procedures.

In het handelsrecht, begeleidt hij zijn cliënten in de redactie en onderhandelingen van hun handelscontracten, en geeft hij hen advies zowel m.b.t. het vennootschapsrecht alsook m.b.t. de reorganisatie van het bedrijf (opsplitsing, fusie, gerechtelijke reorganisatie). Zijn praktijk strekt zich eveneens uit tot vraagstukken uit het Afrikaans handelsrecht (OHADA).

François-Xavier Eeckhout beschikt over een licentie in het recht van de Université Catholique de Louvain en heeft een bijkomstig diploma behaald in het fiscaal beheer (Solvay Business School).

Hij geeft les over de internationale fiscale planning aan de Brusselse Hogeschool en verschijnt regelmatig als spreker bij talrijke conferenties en seminaries.

Na 2 jaar ervaring bij een kabinet gespecialiseerd in het handelsrecht, is hij beginnen werken bij Lawtax in 2009.

Hij werkt in het Frans en het Engels.

Hij is auteur en co-auteur van verscheidene literaire werken en bijdragen, waarvan onder meer :

  • Déduction des charges professionnelles, Anthémis, 2015.
  • Professions médicales, investissements et déduction des charges professionnelles, in X., Optimisation fiscale des professions médicales, Anthémis, 2014, p.11.
  • Le traitement fiscal de l’immeuble sis en France et détenu par le biais d’une société civile immobilière (S.C.I) de droit français, in X., Les dialogues de la fiscalité – anno 2011, Collection Crides Jean Renauld, 2012, p.439.