Thierry Litannie

Advocaat - Partner

Expertise en bevoegdheden

 • Fiscaal recht
 • Handelsrecht
 • Financieel en fiscaal strafrecht
 • Vermogensrecht en erfrecht

Thierry Litannie, advocaat sinds 1993 aan de Balie van Brussel en de Balie van Waals-Brabant, adviseert en verdedigt zijn cliënten in alle domeinen van het fiscaal recht, het handelsrecht, het fiscaal strafrecht, alsook op het vlak van vermogens- en successieplanning.

De titel van « specialist in het fiscaal recht » werd hem toegewezen door de Franstalige Orde van advocaten van de Balie van Brussel en de Orde van advocaten van Waals-Brabant.

Gedurende reeds 25 jaar, houdt hij zich bezig met het fiscaal recht in al zijn aspecten : belastingen van fysieke personen, belastingen van vennootschappen, belastingen van rechtspersonen, BTW, registratierechten of successierechten, gemeentebelastingen.

Hij heeft daarnaast ook een specifieke vakkundigheid ontwikkeld inzake vermogens- en successieplanning, in het handelsrecht, het financieel en fiscaal strafrecht, domeinen die onlosmakelijk verbonden zijn aan een praktijk eigen aan de fiscaliteit.

Inzake fiscaliteit, adviseert, verdedigt en staat Thierry Litannie zijn cliënten bij in alle stadia van de procedure :

 • Hij komt tussen op preventieve wijze, om zijn cliënten een juridische zekerheid en fiscale optimalisatie te bieden via raadgeving gebaseerd op een punctuele kennis van de fiscaliteit en haar recente en/ toekomstige wijzigingen . Op dit niveau, heeft staat hij voortdurend in contact met de Dienst Voorafgaande Beslissingen voor het verkrijgen van veilig gestelde en fiscaal gunstige beslissingen.
 • Hij assisteert en adviseert zijn cliënten bij de introductie van fiscale klachten in alle domeinen van de fiscaliteit, en verdedigt hen, of onderhandelt in hun naam, bij al de instanties van het Ministerie van Financiën of het Parket.
 • Hij verdedigt zijn cliënten voor alle Belgische rechtbanken en buitenlandse rechtbanken in alle juridische fiscale, handelsrechtelijke en strafrechtelijke procedures.
 • Hij beschikt eveneens over een lange ervaring in de fiscale regularisatie die hem toestaat meerdere belastingplichtigen bij te staan die beschikken over een door de fiscus ongekend buitenlands vermogen en die hun situatie en die van hun erfgenamen wensen te saneren.

In het handelsrecht, staat hij zijn cliënten voornamelijk bij in onderhandelingen en de redactie van cessieovereenkomsten, handelsfondsen, van ondernemingen alsook in fusie- en splitsingprocedures, faillissement of gerechtelijke reorganisatie.

Thierry Litannie adviseert, staat bij en verdedigt fysieke personene, K.M.O.’s maar ook VZW’s en groeperingen.

Buiten zijn activiteiten van advocaat specialist in fiscaliteit, is Thierry Litannie eveneens administrator van de Ordre des Experts-Comptables et Comptables brevetés de Belgique en verricht hij onderwijs m.b.t. het fiscaal recht in verschillende universiteiten of hogescholen, zoals UCL Mons, EPHEC et de Chambre belge des comptables.

Hij is momenteel co-directeur van de bijzondere licentie vermogensplanificatie van het interprofessioneel sentrum van het handelsrecht van de UCL-Bergen en heeft het beleid onder zich van Ordre des Experts-Comptables et Comptables brevetés de Belgique. Hij is eveneens oprichter van de ICHECC – Bedrijven en de Febelfin Academy.

Thierry Litannie is langtijdig fiscaal redacteur geweest van het blad « Le Soir » (met ongeveer 200 gepubliceerde werken) en is trouwens editeur en/of co-editeur van meerdere literaire werken inzake het fiscaal recht en het fiscaal strafrecht, onder meer :

 • Déduction des charges professionnelles (Anthémis 2015),
 • Le contrôle fiscal (Anthémis 2015)
 • Manuel de procédure fiscale (Anthémis 2014),
 • L’optimisation fiscale du Patrimoine immobilier (Anthémis 2007 et 2013),
 • Les pouvoirs d’investigation du Fisc et du Parquet (Anthémis 2006),
 • Dream Team Fiscale (Anthémis 2012, 2013 et 2014)
 • Optimalisation fiscale des professions médicales (Anthémis 2013)
 • De l’ingénierie fiscale à la fraude fiscale grave et organisée (Anthémis 2008),
 • Le Patrimoine Immobilier familial (Anthémis 2009),
 • Médecins et fiscalité (Anthémis 2009 et 2010),

Tenslotte, is Thierry Litannie eveneens een gereputeerd conferentiespreker bij het onderwijzen en onderrichten van de fiscaliteit , zowel aan professionelen als aan leken. Hij heeft in dit kader al enkele honderden lezingen gegeven over verschillende onderwerpen van het fiscaal recht, georganiseerd door federaties of beroepsinstellingen, hetzij door banken of sociale secretariaten.

Hij beheert zowel het Frans als het Engels.