Nieuws

IR Global – L’avenir des services professionnels

Lawtax est fier d’avoir contribué au guide de présentation des membres de IR Global pour la région du BENELUX. Dans ce guide, les membres de IR Global parlent des mises à jour importantes et des opportunités disponibles dans et en dehors de la région du BENELUX. Que vous ayez un...

Lees verder (...)

De belastbaarheid van het overbruggingsrecht.

Ingevolge de vergaande maatregelen ter bestrijding van de COVID-19 pandemie zagen veel zelfstandigen zich geconfronteerd met een verplichte sluiting of een ingrijpende daling van de omzet. Teneinde hieraan te verhelpen werd door de federale overheid het zogenaamde overbruggingsrecht[1]ingevoerd. Beknopt betreft het een financiële tegemoetkoming voor wie verplicht zijn activiteit moest...

Lees verder (...)

Stock-opties: een zeer bijzondere en erg twijfelachtige controleactie….

Veel cliënten van een bekende onderneming op de markt, actief in de organisatie van stock-opties, hebben recentelijk meerdere kennisgevingen van rectificatie ontvangen, waarop zij een maand antwoordtijd hebben en die hun fiscale situatie aanzienlijk rechtzetten. Deze controleactie doet zich voor ten gevolge van een controle binnen het bedrijf dat de...

Lees verder (...)

Oprichters of begunstigden van buitenlandse structuren: pas op voor boetes in geval van niet-aangifte!

Artikel 307 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen verplicht alle Belgische natuurlijke personen om aangifte te doen van hun buitenlandse rekeningen en levensverzekeringspolissen waarvan zij titularis zijn en die zij hebben afgesloten bij buitenlandse verzekeringsmaatschappijen. Ook moet de hoedanigheid van oprichter of economisch begunstigde van een juridische constructie waarvan de...

Lees verder (...)

Onwettigheid van het voordeel van alle aard voortvloeiend uit het gratis ter beschikking stellen van een woning: de circulaire is gepubliceerd

Sinds 2012 is de forfaitaire belastingbasis als gevolg van het gratis ter beschikking stellen van een woning door een bedrijf aan een natuurlijk persoon (meestal de bedrijfsleider) bijna verdubbeld. Wanneer het kadastraal inkomen van het gebouw of van het gedeelte van het gebouw dat beschikbaar wordt gesteld groter is dan...

Lees verder (...)

Ouder nieuws