LawTax

Voorafgaande, duidelijke en precieze informatie

De erelonen vergoeden het werk van de advocaat. Dit werk bestaat uit alle prestaties die de advocaat moet uitvoeren om zijn opdracht goed uit te voeren. Sommige prestaties zijn direct zichtbaar, terwijl andere taken minder zichtbaar zijn, maar onverbiddelijk bijdragen tot een goede uitvoering van de taak van de advocaat.

Onze associatie informeert de cliënt overeenkomstig de deontologische regelgeving uitgegeven door de balie, in een bevestigingsbrief bij de eerste bijeenkomst, over de methode die zij zal gebruiken om de erelonen, de kosten en onkosten te berekenen. Er dient overigens gepreciseerd te worden dat de tarieven worden toegepast vanaf het eerste gesprek zelfs indien zij niet leidt tot de uitvoering van bijkomende prestaties. De algemene voorwaarden worden tegelijk toegevoegd aan deze brief.

Een honorariumovereenkomst die dubbelzinnigheden ontwijkt

Vanaf het eerste gesprek, tekent onze Associatie met de cliënt een honorariumovereenkomst waarbij de specifieke geldelijke voorwaarden worden vastgelegd in het kader van het dossier waarmee de Associatie belast wordt.

Wanneer het takenpakket van de Associatie betrekking heeft op een geschil voor de rechtbank, dan vermeldt de overeenkomst , met het oog op de berekening van een success fee, een schatting van de inzet van het geschil. De inzet kan herzien worden onder meer omwille van de stijging van de bedragen die geëist worden van of door de cliënt. In zulk geval, informeert de Associatie de cliënt bij schrijven omtrent iedere verhoging van de inzet.

Het tarief per uur

Het tarief dat aangerekend wordt per uur is in principe 250 EUR (excl. B.T.W.).

Dit basistarief kan vermeerderd worden in geval van een verzoek tot tussenkomst in urgentie en kan verhoogd worden tot 350 EUR per uur. Een verzoek tot tussenkomst in urgentie houdt onder meer ieder werk in waarbij prestaties ‘s avonds en in het weekend geleverd worden of waarbij een onmiddellijke beschikbaarheid nodig is. De Associatie informeert de cliënt over de toepassing van de verhoogde tarieven.

De Success Fee

Buiten het tarief dat per uur wordt aangerekend op de prestaties, zal, in geval van volledig of gedeeltelijk welslagen van een geschil (administratief of gerechtelijk), en definitief verworven door de cliënt, de staat van erelonen (zonder kosten) van de Associatie, volgend uit de vaststelling van dit succes, worden vermeerderd met een ereloon berekend op basis van de teruggevorderde bedragen of vermeden schulden in hoofdorde en interesten, vermeerderd met de boetes, strafrechtelijk of wettelijk voorzien.

Het percentage van deze vergoeding op het resultaat is 10% voor alle bedragen kleiner dan 100.000 euro, en 5% voor alle bedragen hoger dan 100.000 euro.

De kosten en voorschotten

De kosten worden forfaitair vastgelegd op 20 % van de erelonen. Voor een detail van de geviseerde kosten voor dit forfait, wordt er verwezen naar de algemene voorwaarden.

In ieder geval, houdt dit forfait niet de procedurekosten in (gerechtsdeurwaarderskosten, griffierskosten, e.d.) en de andere eventuele verschotten (onder meer de administratieve kosten van de stukken van de burgerlijke staat of andere documenten, de erelonen van een beëdigd vertaler of een expert). Dezen worden bijkomstig gedragen door de cliënt op basis van stukken ter justificatie of direct opgeëist door tussenkomende derden (gerechtsdeurwaarder, vertaler, expert, …).

Tussenkomst door een betalende derde

Het is mogelijk dat de cliënt beschikt over een verzekering van juridische bijstand. In dat geval, dient hij de Associatie hierover te informeren binnen een zo kort mogelijke termijn en zonder te wachten, de nodige stappen te nemen bij de verzekeraar of de tussenpersoon om te verzoeken dat zij de erelonen en kosten van de Associatie geheel of gedeeltelijk op zich nemen.

Onafhankelijk van de mogelijke interventie van de verzekeraar, wordt de cliënt voor aansprakelijk gehouden tegenover de Associatie betreffende de volledige betaling van de kosten, erelonen en de desbetreffende taksen naar aanleiding van gerealiseerde prestaties door de Associatie.