LawTax

Het fiscaal recht

De advocaten van de Associatie adviseren hun cliënten in het kader van operaties die betrekking hebben op directe belastingen (persoonsbelasting, vennootschapsbelasting, belasting van rechtspersonen en belasting van niet-inwoners), de taks op de toegevoegde waarde en de registratierechten. Zij organiseren en plannen eveneens hun erfopvolging.

Zij staan hun cliënten bij in het kader van geschillen met de fiscale administratie. Doorgaans, komen zij tussen vanaf het begin van de administratieve procedure. Zij worden eveneens aangesteld om hun cliënten te vertegenwoordigen voor de rechtbank zowel in eerste aanleg als in graad van hoger beroep.

Tenslotte, ondersteunt de Associatie hun cliënt in het kader van de inleiding van een aanvraag tot het nemen van een voorafgaande beslissing bij de fiscale administratie. Het bekomen van een dergelijke beslissing staat de cliënten toe te genieten van een juridische zekerheid m.b.t. de fiscale effecten eigen aan de operatie die zij wensen te realiseren.

De intellectuele rechten

De advocaten van de Associatie adviseren hun cliënten in het kader van hun strategie m.b.t. hun intellectuele eigendomsrechten. Aan de advocaten van de Associatie wordt eveneens op regelmatige basis gevraagd om overeenkomsten op te stellen en om advies te verlenen betreffende auteursrechten en merkenrechten.

Zij hebben ook een specifieke vakkundigheid ontwikkeld op het vlak van de fiscale behandeling van inkomsten die resulteren uit de exploitatie van de intellectuele eigendom.

Het financieel strafrecht

Strafvervolgingen op financieel en fiscaal niveau komen steeds vaker voor. De uitwisseling van informatie van verschillende fiscale administraties in de hele wereld versterkt deze vastsstelling. Het opzettelijk schenden van het wetboek van belastingen op inkomsten kan strafrechtelijk worden gesanctioneerd. De advocaten van de Associatie staan hun vervolgde cliënten bij o.m. voor fiscale fraude en witwassen. Zij komen eveneens tussen ter preventie door hen raad te geven over fiscale regularisatieprocedures en de eventuele repatriëring van fondsen naar België.

Sinds het Salduzarrest uitgesproken door het Europees Hof van de Rechten van de Mens en de wijziging van het Wetboek van Strafvordering in 2011, heeft iedere persoon recht om een vertrouwelijk gesprek te hebben met een advocaat naar keuze, alvorens gehoord te worden over inbreuken die hem kunnen worden opgelegd, en dit voor zolang de feiten die hem kunnen worden opgelegd een inbreuk betreffen waarvan de sanctie kan leiden tot het leveren van een aanhoudingsmandaat.

Het handelsrecht

De advocaten van de Associatie geven raad en staan hun cliënten bij in het kader van de opstelling van contracten, de overname of overdracht van ondernemingen, de verwerving of de verkoop van aandelen van vennootschappen, procedures van gerechtelijke reorganisatie of faillissement, alsook andere vragen, geschillen of juridische procedures verbonden aan het bedrijfsleven.